Ελαιοραβδιστικά

Ελαιοραβδιστικά

Ελαιοραβδιστικά

Η συλλογή και φροντίδα ελιάς είναι μία αγροτική εργασία που για να γίνει ολοκληρωμένα και σωστά, απαιτούνται τα καλύτερα ελαιοραβδιστικά. Τα ραβδιστικά μας εγγυώνται την γρηγορότερη και ποιοτικότερη ελαιοσυλλογή, με το χαμηλότερο βάρος, με σύνθετη κίνηση παλμού και δόνησης.