Σκαπτικά - Φρέζες - Μοτοκαλλιεργητές

Σκαπτικά - Φρέζες - Μοτοκαλλιεργητές

Σκαπτικά - Φρέζες - Μοτοκαλλιεργητές

Σκαπτικά βενζίνης και πετρελαίου με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ερασιτεχνική & επαγγελματική χρήση για μαλακά και σκληρά εδάφη , με την καλύτερη τεχνική υποστήριξη μετά την αγορά στις καλύτερες τιμές.