Αντλία ψεκασμού SJJ-22 (Εμβολοφόρος Cheng Ni An)
Made in Taiwan
Επιλογές
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟTΙΣΜΑTΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min / rpm)
28 / 1600
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟTΙΣΜΑTΟΣ
ΠΙΕΣΗ (At)
10
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ (lt/min / rpm)
14 / 800
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΠΙΕΣΗ (At)
35
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ3
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ (mm)16
ΔΙΑΜΕTΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ Ø (mm)22
ΜΟΝTΕΛΟSJJ-22

Αντλία ψεκασμού SJJ-22 (Εμβολοφόρος Cheng Ni An)

  • 155,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 125,00€