Δεξαμενές

Δεξαμενές
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 1000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

504,03€ Χωρίς ΦΠΑ: 504,03€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 100lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

156,45€ Χωρίς ΦΠΑ: 156,45€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 2000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

794,35€ Χωρίς ΦΠΑ: 794,35€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 200lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

192,74€ Χωρίς ΦΠΑ: 192,74€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 3000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

1.060,48€ Χωρίς ΦΠΑ: 1.060,48€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 300lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

245,97€ Χωρίς ΦΠΑ: 245,97€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 5000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

1.633,06€ Χωρίς ΦΠΑ: 1.633,06€

Ανοξ. δεξαμενή (Inox) με κων. πυθμένα & καπάκι κατσαρόλας 500lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

290,32€ Χωρίς ΦΠΑ: 290,32€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 1000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

285,12€ Χωρίς ΦΠΑ: 285,12€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 100lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

65,28€ Χωρίς ΦΠΑ: 65,28€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 150lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

84,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 84,00€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 2000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

597,96€ Χωρίς ΦΠΑ: 597,96€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 200lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

100,80€ Χωρίς ΦΠΑ: 100,80€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 250lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

113,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 113,40€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 3000lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

790,50€ Χωρίς ΦΠΑ: 790,50€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 300lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

126,90€ Χωρίς ΦΠΑ: 126,90€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 400lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

143,82€ Χωρίς ΦΠΑ: 143,82€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 500lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

170,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 170,40€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 50lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

47,56€ Χωρίς ΦΠΑ: 47,56€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 750lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

231,66€ Χωρίς ΦΠΑ: 231,66€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) με καπάκι κατσαρόλας 75lt

Δεξαμενές Oίνου-Eλαίου-Tροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνο..

55,44€ Χωρίς ΦΠΑ: 55,44€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) νερού με καπάκι κατσαρόλας 1000lt

Δεξαμενές Νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνολογία TIG. Όλες ..

444,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 444,00€

Ανοξείδωτη δεξαμενή (Inox) νερού με καπάκι κατσαρόλας 500lt

Δεξαμενές Νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με τεχνολογία TIG. Εγγυημένη υγιεινή με τεχνολογία TIG. Όλες ..

276,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 276,00€